Photo story: Gameloft tặng 200 cuốn sách trong Ngày Sách Thế giới

Cách tốt nhất để kỷ niệm Ngày Sách thế giới là gì? Đối với chúng tôi, đó là…


Gameloft tặng 3 tủ sách làm quà Tết cho trường tiểu học tại Vĩnh Long

Ngay trước thềm xuân Kỷ Hợi, vào ngày 22/1/2019, Gameloft đã cùng The Library…


Gameloft gives a New Year Gift of 3 libraries to rural school in Vietnam

Just before Lunar New Year, on January 22, 2019, Gameloft donated children’s…


Mekong Capital tặng thư viện cho trường tiểu học với hơn 1.200 học sinh tại TP.HCM

Một thư viện với 1.050 cuốn sách thiếu nhi đã được quyên tặng tới trường tiểu…


Mekong Capital donates library in Ho Chi Minh City, impacts over 1,200 children

This beautiful library, which has 1,050 Vietnamese language children’s books,…


Video Blog: HKBAV’s Library Donation in Rural Vietnam

Hong Kong Business Association Vietnam (HKBAV), in partnership with The Library…


图书馆计划和曼胡默尔在中国捐赠超过5000册儿童图书

我们正在庆祝图书馆计划迄今为止最大的图书馆之一! 这座漂亮的新图书馆拥有5100本当地语言的儿童书籍,是由曼胡默尔公司的慷慨捐赠促成的。  …


我们秋季学期的第一个图书馆!

世界扫盲日两天后,图书馆计划捐赠了我们2018年秋季学期的第一个图书馆。这个图书馆是由CMGE中手游慷慨的资金捐赠而实现的。…


M&G Supports Rural Literacy

M&G has just completed the donation of their tenth library donation this…


HKBAV Donate a Second Library in Vietnam

Thank you to everyone at the Hong Kong Business Association Vietnam (HKBAV) for…