HKBAV quyên tặng phòng thư viện đầu tiên tại Việt Nam

Ngày 17 tháng 5, Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông (HKBAV) đã hợp tác cùng The…


香港圣经协会在越南捐出他们的第一个阅览室

5月17日,越南香港商业协会(HKBAV)与图书馆计划合作,捐赠了他们的第一个阅览室。该图书馆为这所农村学校提供了1050本越南语儿童书籍,影响到323名学生和


图片故事:Gameloft为世界读书日赠送200本书

庆祝世界读书日的最佳方式是什么?对我们来说,就是为越南永隆农村的一所小学带来200多本越南语儿童书籍。在越南Gameloft公司的捐赠下,图书馆计划能够为这里的


Photo story: Gameloft tặng 200 cuốn sách trong Ngày Sách Thế giới

Cách tốt nhất để kỷ niệm Ngày Sách thế giới là gì? Đối với chúng tôi, đó là…


在这个世界读书日,给你的孩子送什么?

每年4月23日的世界读书日是由联合国教科文组织组织的一项活动,旨在促进阅读、出版书籍和作者。对于儿童来说,这是一个机会,他们可以得到新书,并伪装成最喜欢的书中的


Mua sách gì cho con nhân Ngày Sách Thế giới?

Ngày Sách Thế giới 23 tháng 4 hàng năm là một sự kiện do UNESCO tổ chức nhằm…


Primary school teacher sells books to raise money for The Library Project

On March 27, 2019, The Library Project office welcomed a special donor. That is…


Giáo viên tiểu học bán sách gây quỹ cho The Library Project

Chiều thứ Tư 27/3/2019, văn phòng The Library Project được đón một người bạn…


Trường Đinh Thiện Lý tổ chức gây quỹ xây dựng thư viện

Từ ngày 11/3 đến 22/3/2019, Trường THCS - THPT Đinh Thiện Lý (TP.HCM) đã tổ…